Skip to main content

Валери Стоянов директор СУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик

Профил на купувача
Home
About Us
Contact Us
Site Map
Member Login
Проекти
Юбилей - 25 години училищ
Откриване на учебна 2011-
Изпращане на абиту
Фото Галерия
Учебни Материали
Отговори на публикации в
Благодарности и Грамоти
Бюджет
Награждаване на учители
Изпращане на абитуриенти
Проект Без граници
Важни документи
Прием на ученици в 9 клас
Зов за помощ
Педагоггически контрол и
Празник 26 години СОУ Д.Г
Изпращане на 12 клас 14.0
24_MAY_2013
Учебни планове
Откриване учебна година 1
Материали от Обучения
СРСНПБ
Празник 28 години училище
Празник 24.05.2016
Приключване на 2015-2016
ПразнуванеКолектив
Fluency in water 2016
Proekt COIDUEM
Шаблони на документи
Обществен съвет
Празник 30 години СУ "Дим
Празник 24 Май 2017

СУ “ДИМИТЪР ГАЧЕВ” за първи път отваря врати на класните стаи и кабинети през 1987 година и в продължение на 30 години обучава ученици от І до ХІІ клас и подготвителни групи. Това е първото училище в област Пазарджик, което въвежда ранно чуждоезиково обучение от І клас. През този период са завършили средно образование с професия “Организатор на среден и дребен бизнес” около 500 девойки и младежи, като повечето от тях са продължили образованието си в различни висши учебни заведения, а също така и в чужбина. По-малка част, не продължили образованието си, работят в сферата на малкия и средния бизнес. Понастоящем училището е профилирано - гимназиален курс с профил технологичен Информационни технологии. В минали години съществуваха и: профил технологичен “Туризъм” и профил технологичен “Стопански мениджмънт”.

Учениците се приемат в ІХ клас след завършено основно образование. 

Училището ни е класирано винаги на едно от първите места в спортни състезания по волейбол, тенис на маса, футбол.

СУ “Димитър Гачев” разполага с учебен корпус, в който са поместени 48 класни стаи и кабинети, включително и четири компютърни зали, покрит спортен комплекс и открити спортни площадки, училищен стол.

СУ “Димитър Гачев” е единственото училище в област Пазарджик, разполагащо със покрит плувен басейн и самостоятелна училищна театрална сцена и театрален салон с 250 места.

Броят на учениците от подготвителни групи до 12 клас за учебната 2016/2017 г. е  580  

       В СУ „Д. Гачев” работят 55 учители и възпитатели.