Skip to main content

Валери Стоянов директор СУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик

Профил на купувача
Home
About Us
Contact Us
Site Map
Member Login
Проекти
Юбилей - 25 години училищ
Откриване на учебна 2011-
Изпращане на абиту
Фото Галерия
Учебни Материали
Отговори на публикации в
Благодарности и Грамоти
Бюджет
Награждаване на учители
Изпращане на абитуриенти
Проект Без граници
Важни документи
Прием на ученици в 9 клас
Зов за помощ
Педагоггически контрол и
Празник 26 години СОУ Д.Г
Изпращане на 12 клас 14.0
24_MAY_2013
Учебни планове
Откриване учебна година 1
Материали от Обучения
СРСНПБ
Празник 28 години училище
Празник 24.05.2016
Приключване на 2015-2016
ПразнуванеКолектив
Fluency in water 2016
Proekt COIDUEM
Шаблони на документи
Обществен съвет
Празник 30 години СУ "Дим
Празник 24 Май 2017
Снимки саниране 07-11.201

СУ “ДИМИТЪР ГАЧЕВ” за първи път отваря врати на класните стаи и кабинети през 1987 година и в продължение на 30 години обучава ученици от І до ХІІ клас и подготвителни групи. Това е първото училище в област Пазарджик, което въвежда ранно чуждоезиково обучение от І клас. През този период са завършили средно образование с професия “Организатор на среден и дребен бизнес” около 500 девойки и младежи, като повечето от тях са продължили образованието си в различни висши учебни заведения, а също така и в чужбина. По-малка част, не продължили образованието си, работят в сферата на малкия и средния бизнес. Понастоящем училището е профилирано - гимназиален курс с профил технологичен Информационни технологии. В минали години съществуваха и: профил технологичен “Туризъм” и профил технологичен “Стопански мениджмънт”.

Учениците се приемат в ІХ клас след завършено основно образование. 

Училището ни е класирано винаги на едно от първите места в спортни състезания по волейбол, тенис на маса, футбол.

СУ “Димитър Гачев” разполага с учебен корпус, в който са поместени 48 класни стаи и кабинети, включително и четири компютърни зали, покрит спортен комплекс и открити спортни площадки, училищен стол.

СУ “Димитър Гачев” е единственото училище в област Пазарджик, разполагащо със покрит плувен басейн и самостоятелна училищна театрална сцена и театрален салон с 250 места.

Броят на учениците от подготвителни групи до 12 клас за учебната 2016/2017 г. е  580  

       В СУ „Д. Гачев” работят 55 учители и възпитатели.